logo
EN
VN

Kết quả thi HANU Test tiếng Anh ngày 12/5/2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi HANU Test tiếng Anh, kỳ thi ngày 12/5/2019. 

Chi tiết xem tại đây.
Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/5/2019 đến hết ngày 24/05/2019 tại phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.