logo
EN
VN

Thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ VLVH & Từ xa, kỳ thi ngày 26 tháng 5 năm 2019

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ VLVH và Từ xa cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình học tập và thi lại, cụ thể như sau:
1. LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019
Sáng: 7h30: Thi môn Dịch Nghe
9h00: Thi môn Dịch Viết
Chiều: 13h30: Thi môn Lý thuyết tiếng.
2. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
3. LỆ PHÍ THI:
- Học viên thuộc diện thi lại:
Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, nhà A) từ ngày 08 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2019.
Lệ phí thi lại: 500.000 đồng/ 01 môn, nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (Phòng 106, nhà A).
- Học viên thuộc diện thi lần đầu:
Kinh phí thi 800.000 đồng/01 học viên (đã được thu gộp trong học phí học phần 8).
Danh sách phòng thi, địa điểm thi cụ thể sẽ được niêm yết tại website: www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội ngày 25 tháng 5 năm 2019.
Toàn văn thông báo: Xem tại đây
Nguồn: Phòng QLĐT