logo
EN
VN

Thông báo chuyển lịch trả VBCC sáng ngày 04/03/2019

Bộ phận VBCC xin thông báo:
Lịch trả văn bằng chứng chỉ sáng thứ Hai ngày 04/03/2019 sẽ được chuyển trả vào sáng thứ Tư ngày 06/03/2019. Thời gian trả từ 8h00 đến 11h30. Các ngày khác lịch trả VBCC vẫn giữ nguyên.
Trân trọng thông báo.