logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 10 và 11/11/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test, kỳ thi ngày 10 và 11.11.2018:
Chi tiết cụ thể xem tại đây.
Nhà trường nhận phúc khảo (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 07.12.2018 đến 14.12.2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
[Nguồn: Hội đồng thi Trường Đại học Hà Nội]