logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp: Kỳ thi ngày 04/11/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 04/11/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 20/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/11 đến hết ngày 16/11/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/a/hanu.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSfx2YXe6duTty5cTKcOA1Ucs3tBr2WO8Jew-yMKS3WA3OHMow/closedform
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 19/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]