logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp VB2 tiếng Anh khóa 2015 thi ngày 25.11.2018

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018 - 2019, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2015 - 2018 đã hoàn thành chương trình học tập, theo kế hoạch sau:

LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018

Sinh viên thuộc diện thi lại:

Đăng ký tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 118, Nhà A) từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Nộp lệ phí thi lại tại Phòng Tài chính Kế toán (Phòng 101, Nhà A).

Toàn văn thông báo: Xem tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo