logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 07/10/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh:
Kỳ thi ngày 07/10/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 12/10/2018 đến hết ngày 19/10/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/10 đến hết ngày 14/10/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7n8qOSF3qLQurCjHrlVJWbB6rNDMIt4gS2T85dg5bIHYDfA/viewform
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 15/10/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]