logo
EN
VN

Lịch thi, Danh sách thi tuyển sinh Sau đại học; Kỳ thi ngày 01 &02 tháng 7 năm 2018

Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi, danh sách thi tuyển sinh Sau đại học, kỳ thi ngày 01 & 02 tháng 7 năm 2018, cụ thể như sau:
1. Lịch thi:
Ngày 01.7.2018:
Buổi sáng: - 7 giờ 30: Thí sinh có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi.
- 8 giờ 00: Thí sinh ngành tiếng bắt đầu làm bài thi môn Triết học.
Thí sinh ngành QTKD làm bài thi môn Xác suất thống kê.
- 8 giờ 30: Xét hồ sơ, đánh giá đề cương Nghiên cứu sinh.
Buổi chiều: - 13 giờ 30: Thí sinh ngành tiếng bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ 2.
Thí sinh ngành QTKD bắt đầu làm bài thi môn Quản trị học.

Ngày 02.7.2018:
Buổi sáng: - 7 giờ 30: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
- 8 giờ 00: Thí sinh ngành tiếng bắt đầu làm bài thi môn Cơ sở ngành.
(Kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết, Nói)
Thí sinh ngành QTKD thi tiếng Anh.
(Kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết).
Buổi chiều: - 13 giờ 30: Thí sinh ngành tiếng thi môn Cơ sở ngành.
(Ngành Ngôn ngữ Anh thi kỹ năng: Nói)
Thí sinh ngành QTKD thi tiếng Anh.
(Kỹ năng: Nói).
2. Địa điểm thi:
- Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội
Km 9, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Danh sách phòng thi được dán tại bảng tin của Trung tâm GDQT vào 7h sáng ngày 01.7.2018
3. Danh sách dự thi:
- Danh sách thi môn Triết học
- Danh sách thi môn Cơ sở ngành
- Danh sách thi môn Ngoại ngữ 2
- Bố trí phòng thi theo từng buổi thi
4. Nội quy thi
- Nội quy thi
Lưu ý:
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.