logo
EN
VN

Danh sách thi Năng lực ngoại ngữ Khóa 2014-2018, ngày 14 và 15/4/2018

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ, khóa 2014-2018, kỳ thi ngày 14 và 15/4/2018 cụ thể như sau:
I. Ngày 14/4/2018:
1. Địa điểm thi: Nhà E, Đại học Hà Nội,
Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh có mặt làm thủ tục vào phòng thi
Buổi chiều: Thí sinh tập trung thi nói, chia làm 2 ca:
- Ca 1 (Thí sinh có mặt lúc 13 giờ 15): Thí sinh các phòng thi 101, 103, 104, 105, 106, 401, 402A, 402B, 403, 404, 405A, 405B, 406 (Tập trung tại phòng thi như ca thi sáng)
- Ca 2 (Thí sinh có mặt lúc 14 giờ 15): Thí sinh các phòng thi 201, 202, 203, 204 (Tập trung tại Phòng 101, 103, 104, 105 theo thứ tự tương ứng), phòng 301, 302A, 302B, 303, 304, 305A, 305B, 306 (tập trung tại các phòng 401, 402A, 402B, 403, 404, 405A, 405B, 406 theo thứ tự tương ứng)

2. Danh sách thi:
- Khoa tiếng Anh
- Các khoa chuyên ngành
(Thí sinh kiểm tra lại thông tin của mình (Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính), trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, cần báo cho cán bộ coi thi và sửa vào danh sách thi khi ký nộp bài)

II. Ngày 15/4/2018:
1. Địa điểm thi: Nhà D2, D3, Đại học Hà Nội
Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh có mặt làm thủ tục vào phòng thi
Buổi chiều: 13 giờ 15 thí sinh có mặt thi kỹ năng Nói

2. Danh sách thi:
- Khoa tiếng Nga
- Khoa tiếng Trung Quốc
- Khoa tiếng Tây Ban Nha
- Khoa tiếng Pháp
- Khoa tiếng Đức
- BM tiếng Bồ Đào Nha
- Khoa tiếng Nhật
- Khoa tiếng Italia
- Khoa tiếng Hàn Quốc
- Khoa tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
(Thí sinh kiểm tra lại thông tin của mình (Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính), trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, cần báo cho cán bộ coi thi và sửa vào danh sách thi khi ký nộp bài)

Lưu ý:
- Tổng hợp phòng thi
- Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, còn giá trị sử dụng khi vào phòng thi.
Nguồn: Phòng QLĐT
Điện thoại: 024 38544 338 (máy lẻ: 1134, 1135, 3366, 3388)
Di động: 0898 131368