logo
EN
VN

TB lịch thi, địa điểm thi NLNN tiếng Anh trình độ B1, B2 (DT SĐH) và B1-C1 (DT 3 bậc), ngày 30/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, địa điểm thi năng lực ngoại ngữ các trình độ B1, B2 và B1-C1, ngày 30/9/2017 cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: 30 tháng 9 năm 2017

Buổi sáng: 7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục vào phòng thi

Lịch thi kỹ năng Nói sẽ được thông báo tại Hội đồng thi.

2. Địa điểm thi: Nhà E, trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ B1 (DT Sau đại học): Phòng 201, 202, 203, 204, 207, 208 nhà E.
Trình độ B2 (DT Sau đại học): Phòng 301, 302 nhà E.
Trình độ B1-C1 (DT 3 bậc): Phòng 305, 306 nhà E.
Trình độ A2: Hoãn thi (Do không đủ số lượng thí sinh đăng ký). Thí sinh đã đăng ký thi trình độ A2 sẽ được chuyển sang kỳ thi sau.

3. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi:
- Trình độ B1
- Trình độ B2
- Trình độ B1-C1

Chú ý:
- Danh sách phòng thi cụ thể sẽ được công bố trước giờ thi.
- Thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký (Họ và tên, ngày sinh, giới tính), nếu có sai sót báo cho cán bộ coi thi để sửa chữa.
- Các thí sinh phải nộp lại ảnh/bản sao chứng minh thư (theo như danh sách bên trên), cần nộp lại cho thư ký hội đồng thi trước khi buổi thi nói bắt đầu.
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân khi làm thủ tục vào phòng thi.