logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 06/9/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 06/9/2017, cụ thể như sau:
1. Kết quả thi tiếng Anh
2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành
3. Kết quả thi tiếng Pháp | Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Pháp
4. Kết quả thi tiếng Trung Quốc | Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Trung Quốc
Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 15/9/2017 đến 30/9/2017, tại phòng 118, nhà A, Đại học Hà Nội
[Nguồn: Phòng QLĐT]