logo
EN
VN

Kết quả thi năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 và tiếng Pháp trình độ B2 ngày 15.7.2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 và tiếng Pháp trình độ B2, kỳ thi ngày 15 tháng 7 năm 2017 cụ thể như sau:
- Kết quả thi tiếng Anh: A2; B1; B2.
- Kết quả thi tiếng Pháp: B2.
- Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh: A2; B1, B2.
- Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Pháp: B2.

Thời gian phúc khảo: Từ 07/8/2017 đến hết 16/8/2017 tại phòng 118 - Nhà A.

[Nguồn: Phòng QLĐT]