logo
EN
VN

Kết quả thi NLNN trình độ A2, B1, B2 ngày 11/6/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ A2, B1, B2 ngày 11/6/2017 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi: A2, B1, B2

2. Danh sách cấp chứng chỉ: A2, B1, B2 

Thí sinh nhận chứng chỉ tại Phòng 113 Nhà A, trường Đại học Hà Nội ngày 05/7/2017. 
Sau ngày 5/7/2017, Nhà trường sẽ trả vào giờ hành chính các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần từ ngày 12/7/2017.
Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo