logo
EN
VN

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ NLNN trình độ B1 cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 (2016-2018)

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trình độ B1
cho học viên Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 (2016-2018)

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-ĐHHN ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Trường Đại học Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hà Nội, Nhà trường tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ trình độ B1 (tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24, theo kế hoạch sau:

1. Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 01 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm thi: Trường Đại học Hà Nội
3. Lịch thi:
07h15: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi Nghe, Đọc - Viết.
13h00: Thí sinh bắt đầu thi Nói.
4. Lệ phí cấp chứng chỉ: 600.000 đồng/học viên
5. Nơi nộp: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng 106 nhà A, Trường Đại học Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017.
6. Đăng ký thi: Thí sinh nộp 2 ảnh 3x4 và 01 bản photo Giấy CMND tại Khoa Sau đại học (Phòng 211 nhà C, Trường Đại học Hà Nội), từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 3 năm 2017
* Ghi chú:
- Kỳ thi này được tổ chức cho các học viên chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 24 của Trường Đại học Hà Nội, các đối tượng khác nếu có nguyện vọng dự thi thì phải làm thủ tục đăng ký dự thi và nộp lệ phí theo thông báo số 488/TB-ĐHHN ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Trường Đại học Hà Nội.
- Khi vào phòng thi học viên phải xuất trình Thẻ học viên hoặc Giấy chứng minh nhân dân. 
Chi tiết thông báo xin xem tại đây.