logo
EN
VN

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 ngày 04.03.2017 tại Trường ĐHHN

Ngày 10 tháng 03 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ra Quyết định số 482/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (Bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam), dạng thức Sau đại học cho các thí sinh tự do, kỳ thi ngày 04 tháng 03 năm 2017.
Kết quả thi như sau:

- Kết quả thi tiếng Anh trình độ A2; Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2;
- Kết quả thi tiếng Anh trình độ B1; Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1;
- Kết quả thi tiếng Anh trình độ B2; Danh sách cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2;

Ghi chú: Thời hạn nộp đơn đăng ký phúc khảo bài thi: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

[Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo]