logo
EN
VN

Kết quả thi Năng lực Ngoại ngữ ngày 07 & 08/01/2017

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Năng lực Ngoại ngữ kỳ thi ngày 07 & 08/01/2017 cụ thể như sau:

- Năng lực tiếng Anh (pdf).
- Năng lực tiếng Anh khối ngành đào tạo bằng tiếng Anh (pdf).
- Năng lực tiếng Bồ Đào Nha (pdf).
- Năng lực tiếng Đức (pdf).
- Năng lực tiếng Hàn Quốc (pdf).
- Năng lực tiếng Italia (pdf).

- Năng lực tiếng Nga (pdf).
- Năng lực tiếng Nhật (pdf).
- Năng lực tiếng Pháp (pdf).

- Năng lực tiếng Trung Quốc (pdf).
- Năng lực tiếng Tây Ban Nha (pdf).
- Năng Lực tiếng Việt (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]