logo
EN
VN

Thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh ngày 17.12.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh (dạng thức SĐH), cụ thể:

-Thời gian: Ngày 17.12.2016.

-Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn phòng QLĐT]