logo
EN
VN

Thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Trung Quốc, Pháp, Nga ngày 17.12.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Trung Quốc, Pháp, Nga ngày 17.12.2016, chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]