logo
EN
VN

Thông báo về việc thi, cấp Chứng chỉ B2, C1 tiếng Anh theo CEFR (dành cho đối tượng KHÔNG thuộc diện cao học và nghiên cứu sinh) ngày 31.10.2015


Chi tiết thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo]