logo
EN
VN

Thông báo thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chính quy khóa 2011-2015

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (dạng thức HANU TEST, theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ/ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), cho các sinh viên khóa 2011-2015 tất cả các ngành trước khi ra trường và sinh viên các khóa khác có nhu cầu dự thi với lệ phí ưu đãi, cấp chứng chỉ miễn phí cho những sinh viên đạt yêu cầu. Chi tiết thông báo xin xem tại đây.