logo
EN
VN

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp: Kỳ thi ngày 18/11/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 18/11/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/11/2018 đến hết ngày 03/12/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 26/11 đến hết ngày 28/11/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtksN2nJU0gVSYrMHKyJGXtehjqs2dUiEjJE_-D7GKJYYxWQ/viewform?usp=pp_url
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 29/11/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp: Kỳ thi ngày 09/12/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 09/12/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 19/12/2018 đến hết ngày 25/12/2018 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/12 đến hết ngày 21/12/2018, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRgoE2naRfSu6Iaf0BrKANTgifYmxqkmagjRrGP5zv8hKqpA/viewform?fbclid=IwAR3WF-6AsPFjW5v7AYmzuWt7ku04zkDmGR2IZ7T5kTaceJZDfLKmeo2v6S4
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 24/12/2018 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh: Kỳ thi ngày 23/12/2018 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 23/12/2018 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 02/01/2019 đến hết ngày 09/01/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/01 đến hết ngày 04/01/2019, thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIEjWvcauBqwTYA-9rQuxSX4YbnhgqKiWZHymbAaVqtbp2Mg/viewform?fbclid=IwAR17VhEu9DoZGX3unvw3GFgzMTo5J4h403Vvn0wSVnStzDbFlJkBr6wyz8o
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Ngày 07/01/2019 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]

Thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp: Kỳ thi ngày 27/01/2019 tại Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp:
Kỳ thi ngày 27/01/2019 tại Trường.

Địa chỉ truy cập tra cứu điểm thi:  http://hanu.edu.vn/vn/tc-diem-thi.html
Thí sinh truy cập vào hệ thống quản lý để tra cứu điểm thi cho từng cá nhân.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 18/02/2019 tại Trung tâm Khảo thí, phòng 101, tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.

Trong thời gian chờ cấp chứng chỉ, Nhà trường cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đã đạt, có nguyện vọng theo các bước như sau:
Thí sinh đăng ký theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0dOObq5A_dI-4FUiorK891bSO4bxP8IqB2Rkt0f9ZRJBCmg/viewform?fbclid=IwAR02Kc0ZSDwSqqWmSavclq7_hJpPZftBuRAOl-DmHyh8pX_VvS-VNcF8aWw
Thời gian trả Giấy chứng nhận kết quả: Từ ngày ngày 12/02/2019 tại Trung tâm Khảo thí, Phòng 101 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội.
Trân trọng thông báo.

[Nguồn Hội đồng thi NLNN Trường Đại học Hà Nội]