logo
EN
VN

Thông báo thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho sinh viên chính quy khóa 2011-2015

Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (dạng thức HANU TEST, theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ/ Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), cho các sinh viên khóa 2011-2015 tất cả các ngành trước khi ra trường và sinh viên các khóa khác có nhu cầu dự thi với lệ phí ưu đãi, cấp chứng chỉ miễn phí cho những sinh viên đạt yêu cầu. Chi tiết thông báo xin xem tại đây.

Thông báo: Do không đủ thí sinh nên Trường Đại học Hà Nội chuyển kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, Pháp, Nga theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (dành cho các đối tượng học Cao học và NCS) ngày 14.03.2015 sang ngày 28.03.2015

Thông báo: Do không đủ thí sinh nên Trường Đại học Hà Nội chuyển kì thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, Pháp, Nga theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ (dành cho các đối tượng học Cao học và NCS) ngày 14.03.2015 sang ngày 28.03.2015. Thí sinh có nhu cầu rút lệ phí thi và hồ sơ, xin mời đến phòng 118, tầng 1, nhà A để làm thủ tục.

Thông tin về kì thi ngày 28.03.2015.

[Nguồn phòng Đào tạo]