logo
EN
VN

Kết quả thi cấp chứng chỉ B1 B2 tiếng Anh (dạng thức SĐH) ngày 31.10.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội công bố kết quả thi cấp chứng chỉ B1 B2 tiếng Anh (dạng thức SĐH) ngày 31.10.2015 tại Trường như sau:

1. Cấp độ B1: Kết quảDanh sách cấp chứng chỉ (pdf);

2. Cấp độ B2: Kết quả Danh sách cấp chứng chỉ (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi cấp chứng chỉ B1 B2 tiếng Anh (dạng thức SĐH) ngày 03.10.2015 tại Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam

Trường ĐH Hà Nội công bố kết quả thi cấp chứng chỉ B1 B2 tiếng Anh (dạng thức SĐH) ngày 03.10.2015 tại Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam như sau:

- Cấp độ B2: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

 - Cấp độ B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi năng lực ngoại ngữ dạng thức ĐANNQG2020 thi ngày 26.9.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội công bố kết quả thi năng lực ngoại ngữ dạng thức ĐANNQG2020thi ngày 26.9.2015  tại Trường như sau:

- Kết quả chi tiết (pdf) .

Ghi chú: Nhà trường nhận đơn phúc khảo (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 16.10.2015 đến hết ngày 23.10.2015 tại phòng 303, tầng 3 nhà A.

Kết quả thi cấp chứng chỉ B1, B2 (dạng thức SĐH) thi ngày 26.09.2015 tại Trường ĐH Hà Nội

Trường ĐH Hà Nội công bố kết quả thi cấp chứng chỉ B1, B2 (dạng thức SĐH), kì thi ngày 26.09.2015 tại Trường như sau:

1. B1 tiếng Anh: Danh sách cấp chứng chỉ; Kết quả thi (pdf);

2. B2 tiếng Anh: Danh sách cấp chứng chỉ; Kết quả thi (pdf);

3. B1 tiếng Trung: Danh sách cấp chứng chỉ; Kết quả thi (pdf);

4. B2 tiếng Nga: Danh sách cấp chứng chỉ; Kết quả thi (pdf);

5. B2 tiếng Pháp: Danh sách cấp chứng chỉ; Kết quả thi (pdf).


 [Nguồn Phòng Đào tạo]