logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH (thi ngày 13/12/2015)

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi và danh sách tốt nghiệp đại học hệ VLVH, thi ngày 13 tháng 12 năm 2015 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi:
- Ngôn ngữ Anh (PDF)
- Ngôn ngữ Hàn (PDF)
- Ngôn ngữ Nhật (PDF)
- Ngôn ngữ Trung (PDF)
2. Danh sách tốt nghiệp:
- Ngôn ngữ Anh (PDF)
- Ngôn ngữ Hàn (PDF)
- Ngôn ngữ Nhật (PDF)
- Ngôn ngữ Trung 
(PDF)
[Nguồn: Phòng Đào tạo]

Kết quả thi B1, B2 (SĐH), thi ngày 20/12/2015 tại Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi và danh sách cấp chứng chỉ kỳ thi tiếng Anh cấp độ B1, B2 ngày 20 tháng 12 năm 2015 tại Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Kết quả B1 (PDF); Danh sách cấp chứng chỉ (PDF)

2. Kết quả B2 (PDF); Danh sách cấp chứng chỉ (PDF)
[Nguồn: Phòng Đào tạo]