logo
EN
VN

Kết quả thi Hanu Test ngày 31.01.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 31.1.2016 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi
- Khối chính quy (PDF)
- Khối chương trình liên kết (PDF)

2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành
- Chính quy (PDF)
- Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH La Trobe (PDF)
- Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với ĐH La Trobe (PDF)
- Chương trình MTESOL liên kết với ĐH Victoria (PDF)
[Nguồn: Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 17.01.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 17 tháng 1 năm 2016 cụ thể như sau:
- Kết quả khối chính quy, VU, La Trobe
- Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành

- Kết quả tuyển sinh PG K32
- Danh sách trúng tuyển PG K32
[Nguồn: Phòng Đào tạo]