logo
EN
VN

Thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp ngày 23.4.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp:

- Ngày thi 23.4.2016.

- Địa điểm thi: Trường Đại học Hà Nội.

- Đối tường dự thi: Học viên thuộc diện học Sau đại học, Nghiên cứu sinh trong nước.

- Thí sinh có thể tải mẫu đơn đăng kí điền trước thông tin khi đến làm thủ tục đăng kí dự thi.

Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf) .

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo] 

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 (dạng thức SĐH) ngày 19.3.2016

Trường Đại học Hà Nội công bố kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 (dạng thức SĐH) ngày 19.3.2016 tại Trường như sau:

- Cấp độ B1: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf);

- Cấp độ B2: Kết quả, danh sách cấp chứng chỉ (pdf); 

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Thông báo thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp thi ngày 19.03.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi cấp chứng chỉ B1, B2 tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp thi ngày 19.03.2016, chi tiết xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Đào tạo] 

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 (dạng thức SĐH) ngày 23.01.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 (dạng thức SĐH) ngày 23.01.2016, chi tiết như sau:

1. Chứng chỉ B1: kết quả, danh sách cấp chứng (pdf); 

2. Chứng chỉ B2: kết quả, danh sách cấp chứng (pdf); 

[Nguồn Phòng Đào tạo]