logo
EN
VN

Kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 tại Hà Nam ngày 19.6.2016.

Trường Đại học Hà Nội công bố kết quả thi cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 tại Hà Nam ngày 19.6.2016 chi tiết như sau:
 
1. Kết quả thi (pdf) .

2. Danh sách cấp chứng chỉ (pdf) .

[Nguồn phòng Quản lý đào tạo] 

Kết quả thi B1, B2 (SĐH) ngày 12.6.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi B1, B2 (Dạng thức SĐH), kỳ thi ngày 12/6/2016 cụ thể như sau:
1. Kết quả thi B1; Danh sách cấp chứng chỉ B1
2. Kết quả thi B2; Danh sách cấp chứng chỉ B2
[Nguồn: Phòng Đào tạo] 

Danh sách phòng thi cấp chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt nam ngày 19.6.2016 tại Hà Nam

Trường Đại học Hà Nội thông báo danh sách phòng thi cấp chứng chỉ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt nam ngày 19.6.2016 tại Hà Nam, chi tiết như sau:

1. Lịch thi (pdf) ;

2. Danh sách phòng thi và SBD (pdf); 

3. Sơ đồ phòng thi (pdf) ;

4. Nội quy thi và kiểm tra của Trường Đại học Hà Nội (pdf).

[Nguồn phòng Quản lý đào tạo] 

Lịch thi B1, B2 (SĐH) ngày 12.6.2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo lịch thi, danh sách thi B1, B2 (SĐH) ngày 12.6.2016 tại trường cụ thể như sau.
1. Lịch thi

2. Danh sách thi B1; B2

3. Nội quy thi
Chú ý:
- Thí sinh xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khi vào phòng thi.
- Trường hợp có thông tin cá nhân chưa chính xác, thí sinh cần báo cho cán bộ coi thi để chỉnh sửa.