logo
EN
VN

Thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh ngày 24.09.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo thi cấp chứng chỉ A2, B1, B2 tiếng Anh:

- Ngày thi 24.09.2016.
- Địa điểm thi: Trường Đại học Hà Nội.
- Đối tượng dự thi: Học viên thuộc diện học Sau đại học, Nghiên cứu sinh trong nước.
- Thí sinh có thể tải mẫu đơn đăng kí điền trước thông tin khi đến làm thủ tục đăng kí dự thi.
Chi tiết Thông báo xin xem tại đây (pdf).

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]

Thông báo thi Hanu Test ngày 06/9/2016

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
- Học viên chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để đăng ký học chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh hoặc Thạc sĩ Quản kinh Kinh doanh liên kết với Đại học La Trobe (Ô-xtơ-rây-li-a).
- Học viên PG thuộc chương trình liên kết với Trường Đại học Victoria chưa đủ điểm điều kiện tiếng Anh để đăng ký nhập học Giai đoạn 2.
- Sinh viên các khoa chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đã dự thi nhưng chưa đạt yêu cầu về điểm điều kiện tiếng Anh.
- Sinh viên Khoa Đào tạo Đại cương thi lấy điểm điều kiện tiếng Anh để lên học chuyên ngành.
- Các đối tượng tự do khác.

II. ĐỊA ĐIỂM THI VÀ THỜI GIAN THI:
Địa điểm:       Trường Đại học Hà Nội
Ngày thi:        Thứ Ba, ngày 06 tháng 9 năm 2016
Buổi sáng:     7 giờ 15 thí sinh làm thủ tục thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
Buổi chiều:    13 giờ 15 thí sinh thi kỹ năng Nói

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI:
1. Thời gian: Từ ngày 24/8/2016 đến 10giờ 00 ngày 01/9/2016.
2. Địa điểm:
- Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế đăng ký tại Văn phòng nơi học viên đang theo học.
- Sinh viên các chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh đăng ký tại Phòng Đào tạo (phòng 115 và 118, nhà A).

IV. LỆ PHÍ THI:
Nộp tại Phòng Tài chính - Kế toán (phòng 106, nhà A).
Sinh viên chính quy và học viên các chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội.
- Thi cả 4 kỹ năng:           600.000 đồng
- Thi lại 1 kỹ năng:           200.000 đồng

Đối tượng tự do:
- Thi cả 4 kỹ năng:           1.300.000 đồng

Danh sách phòng thi sẽ được thông báo trên Website của Trường (www.hanu.vn) ngày 05/09/2016.
Khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình giấy CMT hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

Kết quả thi năng lực tiếng Anh (Trình độ A2) ngày 15.7.2016

Trường Đai học Hà Nội xin thông báo kết quả và danh sách cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh (A2), kỳ thi ngày 15/7/2016, chi tiết xin xem tại đây.
[Nguồn: Phòng QL Đào tạo] 

Kết quả thi Hanu Test ngày 25/6/2016

Trường Đại học Hà Nội xin thông báo kết quả thi Hanu Test ngày 25/6/2016 dành cho sinh viên các khoa chuyên ngành khóa 2015 và học viên các chương trình liên kết của Trường Đại học Hà Nội cụ thể như sau:
1. Kết quả thi khối chính quy
2. Danh sách đủ điều kiện lên học chuyên ngành khối chính quy
3. Kết quả thi khối chương trình liên kết
4. Danh sách đủ điều kiện học chuyên ngành chương trình liên kết 
Ghi chú: Thời gian nhận phúc khảo bài thi từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 01/8/2016
[Nguồn: Phòng Đào tạo]