logo
EN
VN

Thể lệ đăng bài Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ

1. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ đăng những công trình mới, là sản phẩm sáng tạo của chính tác giả, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực nghiên cứu ngoại ngữ, văn hóa các nước và các khoa học liên ngành, cơ sở ngành phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, phổ biến kiến thức. Bài báo gửi đăng chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

2. Bài báo dài từ 8 đến 12 trang, được định dạng thống nhất:
- Bài viết bằng tiếng Việt và các thứ tiếng thuộc ngữ hệ Ấn-Âu (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga...): Font chữ Times New Roman
- Bài viết bằng tiếng Nhật: Font chữ MS Mincho
- Bài viết bằng tiếng Trung Quốc: Font chữ Simsun
- Bài viết bằng tiếng Hàn Quốc: Font chữ Batang
- Cỡ chữ 12, trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm) kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo. Lề trên: 3.65cm, lề dưới 3.42cm, lề trái 3cm, lề phải: 3cm.

3. Bài báo khoa học phải bao gồm các nội dung:
3.1. Tóm tắt (Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình: 120 từ)
3.2. Đặt vấn đề: nêu rõ tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới liên quan đến đề tài bài báo; vấn đề nghiên cứu, những điểm mới, phương pháp nghiên cứu và cứ liệu của bài báo
3.3. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện
3.4. Kết luận
3.5. Tài liệu tham khảo

4. Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu được trích dẫn trong bài (không quá 15 đơn vị) và ghi theo thứ tự như sau:
4.1.Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản.
4.2.Đối với các tài liệu là bài báo: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang-đến trang).

5. Ban Biên tập chỉ nhận những bài đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định (bản cứng và bản mềm). Ban biên tập không trả lại bản thảo. Tác giả bài báo hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sao chép dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Cuối bài ghi rõ: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email và chữ ký của tác giả.

7. Địa chỉ liên hệ và gửi bài viết:

Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Hà Nội
Km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 04 - 35530728; Fax: 04 - 38544550
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học quy đổi từ 0 đến 0,5 điểm khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS áp dụng đối với ngành Ngôn ngữ.