logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 1 (Tháng 11/2004)

VŨ VĂN ĐẠI - Lời nói đầu

Xem thêm...

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ năm 2013

Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ năm 2013 vào ngày 11 tháng 01 năm 2013. Hội nghị đã Tổng kết, đánh giá kết quả mà Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ đã đạt được, đồng thời trao đổi ý kiến, đề xuất định hướng phát triển nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí.

Tham dự hội nghị gồm có: Ban Giám hiệu, Ban Biên tập, Ban Trị sự Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Lãnh đạo (trưởng, phó) các đơn vị trong Trường, Các cộng tác viên của Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ.