logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 29 (Tháng 12/2011)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. DƯƠNG THỊ VIỆT THẮNG – Khái quát về âm vị phụ âm trong tiếng Đức
2. NGUYỄN TÔ CHUNG – Đặc điểm từ phái sinh trong tiếng Nhật

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 27 (Tháng 6/2011)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN VĂN CHIẾN – Phép hoán dụ và đề dụ với tư cách biến thể của nó

2. NGÔ THỊ HUỆ - Phân tích đối chiếu ngữ âm giữa tính từ láy tiếng Việt và tính từ lặp trong tiếng Hán

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 26 (Tháng 3/2011)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN TÔ CHUNG – Thành ngữ Hán-Nhật và Hán-Việt nhìn từ góc độ đối chiếu ngôn ngữ

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 25 (Tháng 12/2010)

LÝ LUẠN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN THỊ LINH YÊN – Áp dụng phương pháp thử nghiệm ngôn ngữ trong nghiên cứu các nét nghĩa của nhóm từ chỉ không gian-khoảng cách

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 24 (Tháng 9/2010)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN TÔ CHUNG – Vai trò của từ Hán-Nhật và thành ngữ Hán-Nhật trong tiếng Nhật

2. ONALBAEVA A.T. – Vai trò của cử chỉ trong giao tiếp

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 23 (Tháng 6/2010)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ VĂN ĐẠI – Ẩn dụ khái niệm trong văn bản pháp lý và phương pháp dịch tương đương

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 22 (Tháng 3/2010)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. PHẠM VĂN QUANG – Vị trí chủ ngữ của câu hệ từ có ngữ đoạn hạn định trong tiếng Pháp
2. NGUYỄN NGỌC CHINH – Liên từ tiếng Nga «как» và các đơn vị tương đương trong tiếng Việt
3. NGUYỄN THỊ THANH HÀ – Nghĩa của từ «красный» và những từ phái sinh đối chiếu với các đơn vị từ vựng tương ứng trong tiếng Việt

Xem thêm...