logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 34 (tháng 3/2013)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. PHẠM BÍCH NGỌC – So sánh đại từ quan hệ trong tiếng Anh và tiếng Italia

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 33 (Tháng 12/2012)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. TRƯƠNG VĂN VỸ - Những biến đổi trong cú pháp tiếng Nga hiện đại
2. TRẦN KIỀU HUẾ - Đặc điểm ngữ âm của các yếu tố Hán-Nhật (đối chiếu với các yếu tố Hán-Việt)
3. BÙI NGUYỄN THỤY VY, BÀNH SẢNG – Tổng quan về nghiên cứu tục ngữ Hán-Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 32 (Tháng 9/2012)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN VIỆT TIẾN - Cặp câu hỏi-trả lời và các phương châm hội thoại
2. PHẠM THU PHƯƠNG - Động từ kết hợp với tiếp đầu ngữ (Präfixverb) và với tiểu từ (Partikelverb) trong tiếng Đức
3. NGUYỄN MAI YÊN - Các phương tiện ngôn ngữ diễn đạt phép lịch sự trong tiếng Đức

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 31 (Tháng 6/2012)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN THỊ KIM DUNG – Ngữ âm học ứng dụng trong giảng dạy tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ cho sinh viên Việt Nam
2. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN – Kết từ “Aunque” trong câu nhượng bộ
3. MARÍADEL PILAR FABREIRO – Yếu tố từ vựng trong dạy và học tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ trình độ sơ cấp: một số đề xuất về việc ứng dụng khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ tại Việt Nam
4. SORAYA GONZALO – Giảng dạy môn ngữ pháp 2 (cú pháp) cho học viên tiếng Tây Ban Nha như một ngoại ngữ: một vài nhận xét sau khi giảng dạy môn học này tại trường Đại học Hà Nội

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 30 (Tháng 3/2012)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN THỊ MINH TÂM – Bành trướng với vai trò là mối quan hệ Logic-ngữ nghĩa trong tổ hợp cú (trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt)
2. BÙI LÊ MINH – Ẩn dụ khái niệm Lý thuyết/Lập luận trong tiếng Anh hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt)
3. NGUYỄN THỊ THANH HÀ – Hệ cấu tạo từ trong tiếng Nga và tiếng Việt (trên ngữ liệu một số từ chỉ động vật)

Xem thêm...