logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 62 (Tháng 6/2020)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VÕ ĐẠI QUANG – Âm vị học tạo sinh: Một số vấn đề lý luận cơ bản

2. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ bản thể với miền đích “cái xấu” trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt

3. SỸ THỊ THƠM – Ẩn dụ tri nhận về mùa hè trong ca từ tiếng Anh và tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 61 (Tháng 3/2020)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ XUÂN ĐOÀN – Những yếu tố liên quan đến phân tích diễn ngôn

2. NGUYỄN NHẬT QUANG – So sánh đối chiếu thành ngữ chỉ sự quyết tâm trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn liên văn hóa

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 60 (Tháng 12/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. HOÀNG CAO THẮNG, ĐINH THỊ BẢO HƯƠNG – Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ so sánh trong một số truyện ngắn và tiểu thuyết tiếng Việt và tiếng Anh

2. NGUYỄN VĂN TRÀO – Nghiên cứu đối chiếu về ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU trong tiếng Anh và tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 59 (Tháng 10/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. ĐOÀN THỤC ANH – Đối chiếu mô hình cấu trúc của thành ngữ so sánh chứa từ “как” trong tiếng Nga với mô hình cấu trúc của thành ngữ so sánh chứa từ “như” trong tiếng Việt

2. L.M. LUKASHEVICH – Ý nghĩa từ vựng của nhóm từ thổ ngữ thể hiện đánh giá chủ quan trong tiếng Nga

3. BÙI MỸ HẠNH – Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong cấu tạo danh từ ghép tiếng Nga và tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 58 (Tháng 3/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN THIỆN GIÁP – Cái biểu đạt và cái được biểu đạt

2. VÕ ĐẠI QUANG – Nghiên cứu đối sánh phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt: Một số vấn đề lý luận cơ bản

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 57 (Tháng 01/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ bản thể “nhân cách hóa” trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt

2. DƯƠNG XUÂN QUANG – Quá trình hiện thực hóa câu, tham chiếu từ mô hình ba bình diện của ký hiệu học

3. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Nét tương đồng giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 56 (Tháng 9/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ XUÂN ĐOÀN – Thủ pháp tu từ trong phim truyện
2. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn của chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 55 (Tháng 6/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. DƯƠNG XUÂN QUANG – Biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố từ góc nhìn chức năng
2. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 54 (Tháng 3/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. PHẠM THỊ NGỌC – Những nhân tố tác động và chi phối việc lựa chọn và sử dụng kính ngữ tiếng Hàn trong giao tiếp
2. DANIELE PICCINI – Dante và vinh quang ngôn ngữ

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 53 (Tháng 12/2017)

DỊCH THUẬT
1. VŨ VĂN ĐẠI – Vấn đề nội địa hoá thông tin

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
2. NGUYỄN THỊ MAI YÊN – Ngôn ngữ sử dụng trong giờ học ngữ pháp tiếng Đức
3. PHẠM NGỌC THẠCH – Yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo tại khoa Anh-Pháp-Đức: góc nhìn từ phía người học

Xem thêm...