logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 58 (Tháng 3/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN THIỆN GIÁP – Cái biểu đạt và cái được biểu đạt

2. VÕ ĐẠI QUANG – Nghiên cứu đối sánh phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt: Một số vấn đề lý luận cơ bản

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 57 (Tháng 01/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ bản thể “nhân cách hóa” trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt

2. DƯƠNG XUÂN QUANG – Quá trình hiện thực hóa câu, tham chiếu từ mô hình ba bình diện của ký hiệu học

3. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Nét tương đồng giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 56 (Tháng 9/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ XUÂN ĐOÀN – Thủ pháp tu từ trong phim truyện
2. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn của chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 55 (Tháng 6/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. DƯƠNG XUÂN QUANG – Biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố từ góc nhìn chức năng
2. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 54 (Tháng 3/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. PHẠM THỊ NGỌC – Những nhân tố tác động và chi phối việc lựa chọn và sử dụng kính ngữ tiếng Hàn trong giao tiếp
2. DANIELE PICCINI – Dante và vinh quang ngôn ngữ

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 53 (Tháng 12/2017)

DỊCH THUẬT
1. VŨ VĂN ĐẠI – Vấn đề nội địa hoá thông tin

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
2. NGUYỄN THỊ MAI YÊN – Ngôn ngữ sử dụng trong giờ học ngữ pháp tiếng Đức
3. PHẠM NGỌC THẠCH – Yếu tố tác động đến chất lượng đào tạo tại khoa Anh-Pháp-Đức: góc nhìn từ phía người học

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 52 (Tháng 9/2017)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ VĂN ĐẠI – André Martinet và ngữ pháp chức năng tiếng Pháp.
2. NGUYỄN VĂN KHANG – Đặc điểm của khả năng tạo từ của các đơn vị đơn tiết tiếng Việt.
3. PHẠM THỊ THANH THÙY – Ánh xạ của ẩn dụ ý niệm trong các bài báo kinh tế tiếng Anh.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 51 (Tháng 6/2017)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. ĐẶNG NGUYÊN GIANG – Thành tố ngữ nghĩa của thành ngữ ví von trong tiếng Anh và tiếng Việt.
2. NGHIÊM HỒNG VÂN – Ẩn dụ ý niệm “TỨC GIẬN là SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN” trong tiếng Việt và tiếng Nhật.
3. PHẠM THỊ NGỌC – Vai giao tiếp của kính ngữ tiếng Hàn trong mối tương quan với tiếng Việt.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 50 (Tháng 3/2017)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
1. NGUYỄN THIỆN GIÁP – Những quan điểm khác nhau trong việc xác định từ và hình vị tiếng Việt.
2. TRẦN THỊ LỆ DUNG – Đối chiếu động từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở cấu trúc tham tố.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 49 (Tháng 12/2016)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
1. BÙI PHÚ HƯNG – Ngôn ngữ học tri nhận và ứng dụng trong dạy tiếng Anh.
2. HOÀNG TRÀ MY – Những chiến lược kết thúc hội thoại ở văn phòng giữa nhân viên và người quản lý bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
3. NGUYỄN TÔ CHUNG – Các dạng thức kết hợp trong tiếng Nhật.

Xem thêm...