logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 52 (Tháng 9/2017)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ VĂN ĐẠI – André Martinet và ngữ pháp chức năng tiếng Pháp.
2. NGUYỄN VĂN KHANG – Đặc điểm của khả năng tạo từ của các đơn vị đơn tiết tiếng Việt.
3. PHẠM THỊ THANH THÙY – Ánh xạ của ẩn dụ ý niệm trong các bài báo kinh tế tiếng Anh.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 51 (Tháng 6/2017)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. ĐẶNG NGUYÊN GIANG – Thành tố ngữ nghĩa của thành ngữ ví von trong tiếng Anh và tiếng Việt.
2. NGHIÊM HỒNG VÂN – Ẩn dụ ý niệm “TỨC GIẬN là SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN” trong tiếng Việt và tiếng Nhật.
3. PHẠM THỊ NGỌC – Vai giao tiếp của kính ngữ tiếng Hàn trong mối tương quan với tiếng Việt.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 50 (Tháng 3/2017)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
1. NGUYỄN THIỆN GIÁP – Những quan điểm khác nhau trong việc xác định từ và hình vị tiếng Việt.
2. TRẦN THỊ LỆ DUNG – Đối chiếu động từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở cấu trúc tham tố.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 49 (Tháng 12/2016)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
1. BÙI PHÚ HƯNG – Ngôn ngữ học tri nhận và ứng dụng trong dạy tiếng Anh.
2. HOÀNG TRÀ MY – Những chiến lược kết thúc hội thoại ở văn phòng giữa nhân viên và người quản lý bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
3. NGUYỄN TÔ CHUNG – Các dạng thức kết hợp trong tiếng Nhật.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 48 (Tháng 9/2016)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ VĂN ĐẠI – Lý thuyết tác ngữ học và những ứng dụng.
2. NGUYỄN QUANG NGOẠN – Các chiến lược diễn tả sự bất đồng trong tiếng Anh.

Xem thêm...

Thể lệ đăng bài Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ

1. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ đăng những công trình mới, là sản phẩm sáng tạo của chính tác giả, có giá trị khoa học và thực tiễn trong các lĩnh vực nghiên cứu ngoại ngữ, văn hóa các nước và các khoa học liên ngành, cơ sở ngành phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, phổ biến kiến thức. Bài báo gửi đăng chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 47 (Tháng 6/2016)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ
1. NGUYỄN VIỆT TIẾN – Hướng tới việc phân loại câu trả lời.
2. VŨ THÚY NGAThời và một số vấn đề liên quan đến giảng dạy thời trong tiếng Nhật.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 46 (Tháng 3/2016)

CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN VĂN KHANG – Một số vấn đề về chính sách của Việt Nam đối với ngoại ngữ.

2. HOÀNG VĂN VÂNVai trò và vị thế của tiếng Anh trong thời kì hội nhập và một số hàm ý cho việc hoạch định chính sách ngoại ngữ ở Việt Nam.

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 45 (Tháng 12/2015)

LÝ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN XUÂN HÒA – Nhân tố văn hóa trong đối chiếu ngôn ngữ và dịch thuật (trên ngữ liệu các thành ngữ Việt, Nga, Anh).

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 44 (Tháng 9/2015)


LÝ LUẬN NGÔN NGỮ


1. NGUYỄN VĂN KHANG – Cái tôi trong giao tiếp ngôn ngữ và vận dụng vào dạy ngoại ngữ (qua tư liệu tiếng Việt).

Xem thêm...