logo
EN
VN

Trang sinh viên

Năng động - Tự tin - Giỏi ngoại ngữ - Vững chuyên môn

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ năm 2012

Ngày 13 tháng 4 năm 2012, trường Đại học Hà Nội ra thông báo số 455/ĐHHN-TB-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ năm 2012.

Xem thêm...

Thông tin tuyển sinh đại học 2012 hệ chính quy

Thông tin về các ngành và chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội, tư vấn về chọn ngành thi trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học năm 2012, được đăng tải tại địa chỉ:

http://www.hanu.edu.vn/tuyensinh

 

Xem thêm...