logo
EN
VN

Lịch thi tuyển sinh Sau đại học 2016

LỊCH THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2016
NGÀY THI: 20, 21 THÁNG 8 NĂM 2016
ĐỊA ĐIỂM THI: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Ngày 20.8.2016: Tại Nhà E, Trường Đại học Hà Nội
Buổi sáng:
- 7 giờ 30: Thí sinh có mặt tại phòng thi làm thủ tục dự thi.
- 8 giờ 00: Thí sinh ngành tiếng bắt đầu làm bài thi môn Triết học.
Thí sinh ngành QTKD làm bài thi môn Xác suất thống kê.
- 8 giờ 30: Xét hồ sơ, đánh giá đề cương Nghiên cứu sinh.
Buổi chiều:
- 13 giờ 30: Thí sinh ngành tiếng bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ 2.
Thí sinh ngành QTKD bắt đầu làm bài thi môn Quản trị học.

Ngày 21.8.2016: Tại Nhà E, Trường Đại học Hà Nội
Buổi sáng:
- 7 giờ 30: Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.
- 8 giờ 00: Thí sinh ngành tiếng bắt đầu làm bài thi môn Cơ sở ngành
(Kỹ năng: Nghe, Đọc Viết).
Thí sinh ngành QTKD bắt đầu làm bài môn thi tiếng Anh.
Buổi chiều:
- 13 giờ 30: Thí sinh ngành tiếng và ngành QTKD thi môn Cơ sở ngành
(Kỹ năng: Nói).
- 14 giờ 00: Thí sinh dự thi chương trình liên kết với Trường ĐH Nara thi Viết luận.

Ngày 31.08.2016: Tại Nhà D1, Trường Đại học Hà Nội
Buổi chiều:
-12 giờ 30: Thí sinh dự thi chương trình liên kết với Trường ĐH Nara
có mặt tại phòng 209- Nhà D1 làm thủ tục vào phòng thi.
-13 giờ 00: Thí sinh phỏng vấn qua Skype với Đại học Nara.

LƯU Ý:
- Thí sinh khi đến dự thi phải mang theo giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ;
- Trường hợp có sai sót thông tin cá nhân trong danh sách thi, báo ngay cho cán bộ coi thi để sửa chữa.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH