logo
EN
VN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH, DẠY - HỌC BẰNG TIẾNG ANH

1. Mục tiêu: Nhằm đào tạo thạc sĩ có kiến thức về các phương pháp quản lí tiên tiến, khả năng tổng hợp, đánh giá và áp dụng các kiến thức này đối với các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp và tổ chức gặp phải, đồng thời có các kỹ năng quản trị và phát triển doanh nghiệp cập nhật và có thể sử dụng tiếng Anh ở trình độ cao.
2. Các định hướng đào tạo:
- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng ứng dụng.
- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng nghiên cứu.
3. Chỉ tiêu: 15 học viên / năm
4. Thời gian đào tạo:
- 1,5 năm (bao gồm 03 học kỳ) đối với chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng ứng dụng.
- 2 năm (bao gồm 04 học kỳ) đối với chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng nghiên cứu.
5. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài.
6. Điều kiện dự thi
- Về văn bằng: 1) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị Kinh doanh; 2) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã bổ sung kiến thức ngành Quản trị Kinh doanh (bậc đại học) của Trường Đại học Hà Nội.
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: 1) Có tối thiểu một năm (01) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trừ người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ; 2) Có tối thiểu hai (02) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đối với người tốt nghiệp một số ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.
7. Các môn thi:
- Môn Cơ sở ngành: Quản trị học bằng tiếng Anh
- Môn cơ bản: Xác suất thống kê bằng tiếng Anh
- Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Bài thi ngoại ngữ HANU Test, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 4/6 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT).
8. Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm, Nhà trường tổ chức thi/xét tuyển tối đa hai (02) lần. Ba tháng trước mỗi kỳ thi/xét tuyển, Nhà trường sẽ ra thông báo tuyển sinh, phát hành và nhận hồ sơ, tổ chức các lớp ôn tập cho thí sinh có nhu cầu.
9. Địa chỉ liên hệ:
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, Phòng 211 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.3854.4498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hanu.edu.vn/sdh

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

1. Mục tiêu: Nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành ngôn ngữ nói chung và chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nói riêng; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học ngoại ngữ hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
2. Tên chuyên ngành và mã số:
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã số: 60 22 02 04
3. Chỉ tiêu: 168 chỉ tiêu cho các chuyên ngành thạc sĩ ngôn ngữ của Nhà trường
4. Thời gian đào tạo: 02 năm (Năm thứ nhất: Học viên học tập trung tại Trường Đại học Hà Nội; Năm thứ hai: Học viên tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Cán bộ hướng dẫn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp).
5. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài.
6. Điều kiện dự thi
- Về văn bằng: Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: 1) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 2) Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)
7. Các môn thi:
- Môn cơ bản: Triết học (50% trắc nghiệm, 50% tự luận)
- Môn Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 2): Bài thi ngoại ngữ HANU Test, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo thông tư số 01/2014/TT-BĐ ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT), một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật.
- Môn Cơ sở ngành: Thi HANU Test các kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc theo dạng thức quốc tế.
8. Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm, Nhà trường tổ chức thi/xét tuyển tối đa hai (02) lần. Ba tháng trước mỗi kỳ thi/xét tuyển, Nhà trường sẽ ra thông báo tuyển sinh, phát hành và nhận hồ sơ, tổ chức các lớp ôn tập cho thí sinh có nhu cầu.
9. Địa chỉ liên hệ:
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, Phòng 211 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.3854.4498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hanu.edu.vn/sdh

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ PHÁP

1. Mục tiêu: Nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành ngôn ngữ nói chung và chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp nói riêng; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học ngoại ngữ hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp.
2. Tên chuyên ngành và mã số:
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp Mã số: 60 22 02 03
3. Chỉ tiêu: 168 chỉ tiêu cho các chuyên ngành thạc sĩ ngôn ngữ của Nhà trường
4. Thời gian đào tạo: 02 năm (Năm thứ nhất: Học viên học tập trung tại Trường Đại học Hà Nội; Năm thứ hai: Học viên tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Cán bộ hướng dẫn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp).
5. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài.
6. Điều kiện dự thi
- Về văn bằng: Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp.
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: 1) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 2) Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Pháp (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)
7. Các môn thi:
- Môn cơ bản: Triết học (50% trắc nghiệm, 50% tự luận)
- Môn Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 2): Bài thi ngoại ngữ HANU Test, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BĐ ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT), một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Trung Quốc, Đức, Nhật.
- Môn Cơ sở ngành: Thi HANU Test các kỹ năng thực hành tiếng Pháp theo dạng thức quốc tế.
8. Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm, Nhà trường tổ chức thi/xét tuyển tối đa hai (02) lần. Ba tháng trước mỗi kỳ thi/xét tuyển, Nhà trường sẽ ra thông báo tuyển sinh, phát hành và nhận hồ sơ, tổ chức các lớp ôn tập cho thí sinh có nhu cầu.
9. Địa chỉ liên hệ:
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, Phòng 211 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.3854.4498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hanu.edu.vn/sdh

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ NHẬT

1. Mục tiêu: Nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành ngôn ngữ nói chung và chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật nói riêng; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học ngoại ngữ hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật.
2. Tên chuyên ngành và mã số:
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật Mã số: 60 22 02 09
3. Chỉ tiêu: 168 chỉ tiêu cho các chuyên ngành thạc sĩ ngôn ngữ của Nhà trường
4. Thời gian đào tạo: 02 năm (Năm thứ nhất: Học viên học tập trung tại Trường Đại học Hà Nội; Năm thứ hai: Học viên tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của Cán bộ hướng dẫn để hoàn thành luận văn tốt nghiệp).
5. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài.
6. Điều kiện dự thi
- Về văn bằng: Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật.
- Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: 1) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 2) Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi)
7. Các môn thi:
- Môn cơ bản: Triết học (50% trắc nghiệm, 50% tự luận)
- Môn Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 2): Bài thi ngoại ngữ HANU Test, gồm 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), tương đương bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BĐ ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT), một trong các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.
- Môn Cơ sở ngành: Thi HANU Test các kỹ năng thực hành tiếng Nhật theo dạng thức quốc tế.
8. Thời gian tuyển sinh: Mỗi năm, Nhà trường tổ chức thi/xét tuyển tối đa hai (02) lần. Ba tháng trước mỗi kỳ thi/xét tuyển, Nhà trường sẽ ra thông báo tuyển sinh, phát hành và nhận hồ sơ, tổ chức các lớp ôn tập cho thí sinh có nhu cầu.
9. Địa chỉ liên hệ:
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC, Phòng 211 Nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9 – đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Hà Nội.
Điện thoại: 04.3854.4498
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.hanu.edu.vn/sdh

Chuyên mục phụ