logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

V/v tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường

I. Thông tin chung


 Để góp phần thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 thảng 3 năm 2017, Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường với chủ đề “Văn hóa đọc của sinh viên trong bối cảnh hiện nay”.

Hội thảo góp phần xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng sinh viên của Nhà trường; giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đọc đối với quá trình tự học, làm giàu trí thức, nâng cao khả năng tư duy và năng lực tự nghiên cứu; giới thiệu và hướng dẫn sinh viên nắm bắt các công cụ tìm kiếm hiện đại để ứng dụng vào quá trình tra cứu, tiếp cận các nguồn tư liệu trong và ngoài nước; định hướng cho sinh viên về phương pháp tìm kiếm, lựa chọn tư liệu, đọc và học một cách hiệu quả.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 13g30 đến 17g00 Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 tháng 2020

- Địa điểm: Tầng 4, Thư viện Trường Đại học Hà Nội

2. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

3. Thành phần:

- Khoa Giáo dục chính trị, Thư viện, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh thuộc Trường Đại học Hà Nội;

- Cá nhân trong và ngoài nước quan tâm.

II. Nội dung Hội thảo:

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Vai trò của việc đọc đối với sinh viên.

- Thực trạng việc đọc trong sinh viên hiện nay: thói quen đọc của sinh viên, những vấn đề bất cập.

- Ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đối với việc đọc của sinh viên hiện nay.

- Phương pháp tìm kiếm, tiếp cận tư liệu và đọc hiệu quả.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Giám hiệu: Chỉ đạo chung.

2. Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với Khoa Giáo dục chính trị, Thư viện:

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch, ra thông báo tổ chức gửi đến các đơn vị trong toàn Trường;

- Phổ biến cho sinh viên đăng ký viết báo cáo; cử người hướng dẫn thực hiện các báo cáo; cử người dẫn chương trình; bố trí cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự Hội thảo;

- Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự;

- Thực hiện công tác tổ chức và hậu cần.

3. Phòng Thiết bị - Công nghệ:

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, màn hình máy chiếu, micro;

- Cử cán bộ trực thiết bị.

4. Phòng Truyền thông:

- Cử cán bộ chụp ảnh;

- Viết bài và đưa tin lên website của Trường.

5. Phòng Tài chính - Kế toán: Chuẩn bị kinh phí theo quy định.

6. Các đơn vị trong toàn Trường:

- Lãnh đạo các đơn vị và giảng viên kiêm trợ lý khoa học phổ cập thông tin rộng rãi và gửi danh sách tham dự về Phòng Quản lý Khoa học (chuyên viên Vương Nam Quế) trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thành công Hội thảo này.(Xem chi tiết tại đây)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Cúc Phương