logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Hội thảo: Chính sách Quốc gia về ngoại ngữ

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Chính sách Quốc gia về ngoại ngữ”. Hội thảo này là một phần nội dung triển khai và nghiên cứu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Đến dự Hội thảo có các nhà khoa học, đại diện cho các trường đại học các viện nghiên cứu như Viện Ngôn ngữ học, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, Trường Đại học Hà Nội, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020… .

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận đã đánh giá vai trò và giá trị của ngoại ngữ, nó không chỉ quan trọng với Việt Nam mà với mọi quốc gia trên thế giới. Trong thời kỳ hội nhập, đặc biệt là khi đất nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tham gia các tổ chức này, nó ảnh hưởng rất lớn đến chính sách quốc gia về ngoại ngữ.

Hội thảo này là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học về ngoại ngữ nói lên tiếng nói của mình về xu hướng, chiến lược đối với chính sách quốc gia về ngoại ngữ hiện nay ở nước ta và các nước trên thế giới, để từ đó giúp cho quốc gia có chính sách về ngoại ngữ phù hợp hơn với điều kiện và hoàn cảnh hiện nay.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài báo cáo tham luận, trong đó có những bài có giá trị cao, có những bài đã nêu lên quá trình lịch sử của dân tộc ta trong việc sử dụng ngoại ngữ, từ những vị vua thời nhà Nguyễn cho đến quá trình xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Hội thảo diễn ra trong thời gian 01 ngày với 08 báo cáo tham luận được trình bày gồm:

1. Một số vấn đề về chính sách của Việt Nam về ngoại ngữ. GS-TS Nguyễn Văn Khang, Viện Ngôn ngữ học.

2. Các mối tương quan trong chính sách quốc gia về ngoại ngữ. PGS-TS Vương Toàn,

3. Vị thế và vai trò của tiếng Anh trong thời kỳ hội nhập và một số hàm ý cho việc hoạch định chính sách ngoại ngữ ở Việt Nam. GS-TS Hoàng Văn Vân - Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia HN.

4. Triển khai chính sách quốc gia về ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập quốc tế tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. TS Lê Hữu Phước, TS Trần Cao Bội Ngọc - Trường ĐH KHXH&NV.

5. Chiến lược đào tạo ngoại ngữ của Malaixia trong Kế hoạch chi tiết Phát triển giáo dục quốc gia giai đoạn 2013 - 2025 (Từ bậc mầm non đến đại học). ThS Hoàng Thu Hằng - Trường ĐH Hà Nội.

6. Xu hướng phát triển đào tạo tiếng Nhật ở Việt Nam - Đề xuất phương pháp giảng dạy mới giáp nâng cao chất lượng đào tạo tại bậc đại học. TS Nguyễn Song Lan Anh - Trường ĐH Hà Nội.

7. Chủ trương, chính sách dạy học đa ngoại ngữ ở Việt Nam - Thực trạng và triển vọng. ThS Bùi Đức Thiệp - Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

8. Chính sách đa ngôn ngữ - Kinh nghiệm của Châu Âu và một số đề xuất cho Việt Nam. TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Trường ĐH Hà Nội.

151218 Hoi thao NN 01

151218 Hoi thao NN 02

151218 Hoi thao NN 03

151218 Hoi thao NN 06

151218 Hoi thao NN 05

151218 Hoi thao NN 04

151218 Hoi thao NN 07