logo
EN
VN

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại văn bản số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019.

Xem thêm...

Báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế công khai

Thực hiện Công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Vụ Tài chính - Kế toán về tình hình thực hiện Quy chế công khai, Trường Đại học Hà Nội xin báo cáo như sau:

Xem thêm...

Chuyên mục phụ