logo
EN
VN

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội

“Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội”,bao gồm 04 chương và 19 điều

Xem thêm...

Đề án tổ chức thi đánh giá Năng lực Ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn số 2058/BGDĐT, cho phép Trường Đại học Hà Nội triển khai Đề án tổ chức thi đánh giá NLNN.
Dưới đây là Tóm tắt Đề án tổ chức thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội:
TÓM TẮT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI NLNN TRƯỜNG ĐHHN.
MẪU CHỨNG CHỈ NLNN 

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại văn bản số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019.

Xem thêm...

Báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế công khai

Thực hiện Công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Vụ Tài chính - Kế toán về tình hình thực hiện Quy chế công khai, Trường Đại học Hà Nội xin báo cáo như sau:

Xem thêm...

Chuyên mục phụ