logo
EN
VN

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Hàng năm, Trường Đại học Hà Nội triển khai nhiều hoạt đông liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, một trong số các hoạt động đó là khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Tháng 6 và tháng 9 năm 2018, Nhà trường đã tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016 và 2017.
Kết quả khảo sát như sau:

I. Sinh viên tốt nghiệp năm 2016. (Hoạt động khảo sát được thực hiện sau khi sinh viên đã tốt nghiệp từ 12-18 tháng).

1. Tổng số sinh viên tốt nghiệp: 1535 sinh viên

2. Số sinh viên tốt nghiệp tham gia và trả lời khảo sát: 838 sinh viên

3. Tỉ lệ % sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tham gia và trả lời khảo sát: 97%
Cụ thể:
Ngành Ngôn ngữ Anh: 98%
Ngành Ngôn ngữ Pháp: 92%
Ngành Ngôn ngữ Đức: 94%
Ngành Ngôn ngữ Nga: 100%
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 98%
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: 100%
Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản: 97%
Ngành Ngôn ngữ Italia: 100%
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha: 96%
Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha: 90%
Ngành Quản trị Kinh doanh: 100%
Ngành Quản trị Du lịch: 100%
Ngành Kế toán: 100%
Ngành Tài chính Ngân hàng: 100%
Ngành Công nghệ Thông tin: 100%
Ngành Quốc tế học: 88%
Ngành Truyền thông Doanh nghiệp (Chưa có sinh viên tốt nghiệp)
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: 100%

II. Sinh viên tốt nghiệp năm 2017. (Hoạt động khảo sát được thực hiện sau khi sinh viên đã tốt nghiệp từ 06 - 12 tháng).

1. Tổng số sinh viên tốt nghiệp: 1525 sinh viên

2. Số sinh viên tham gia và trả lời khảo sát: 833 sinh viên

3. Tỉ lệ sinh viên có việc làm/tổng số sinh viên tham gia và trả lời khảo sát: 93%.
Cụ thể:
Ngành Ngôn ngữ Anh: 94%
Ngành Ngôn ngữ Pháp: 88%
Ngành Ngôn ngữ Đức: 85%
Ngành Ngôn ngữ Nga: 89%
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 96%
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: 97%
Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản: 95%
Ngành Ngôn ngữ Italia: 89%
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha: 95%
Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha: 97%
Ngành Quản trị Kinh doanh: 87%
Ngành Quản trị Du lịch: 93%
Ngành Kế toán: 95%
Ngành Tài chính Ngân hàng: 85%
Ngành Công nghệ Thông tin: 97%
Ngành Quốc tế học: 95%
Ngành Truyền thông Doanh nghiệp (Chưa có sinh viên tốt nghiệp)
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: 100%

Thông tin chi tiết về kết quả khảo sát xem tại đây