logo
EN
VN

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành ngôn ngữ Italia

Mục tiêu đào tạo
Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Italia trước hết phải nhằm đạt được các mục tiêu đã được qui định tại điều 35 Luật giáo dục, cụ thể là đào tạo cử nhân ngành tiếng Italia (theo 02 định hướng Biên-phiên dịch và Du lịch - Thương mại) có kiến thức tiếng Italia đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Italia, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Italia với 02 định hướng Biên-phiên dịch và Du lịch – Thương mại có mục tiêu cung cấp cho sinh viên những nền tảng kiến thức sâu rộng về tiếng Italia, sử dụng tiếng Italia một cách thành thạo trong các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết phù hợp với các yêu cầu được miêu tả đối với trình độ ngoại ngữ bậc 5-KNLNNVN, có kiến thức nền cần thiết cho nghề nghiệp (kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá-văn minh, văn học Italia), có trình độ nghiệp vụ vững vàng trong định hướng chuyên môn mà sinh viên lựa chọn và bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học.

Chuẩn đầu ra
1.    Kiến thức
1.1.    Kiến thức chung
-    Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin - học thuyết khoa học và chân chính nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hiểu được những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ yếu là đường lối trong thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội;
-    Nhớ và giải thích được các kiến thức cơ bản về thông tin và mạng truyền thông. Sử dụng được các công cụ xử lí thông tin thông dụng (hệ điều hành, các phần mềm hỗ trợ công tác văn phòng và khai thác Internet...);
-    Có trình độ ngoại ngữ 2 tối thiểu đạt bậc 3 theo KNLNNVN;
-    Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản trong lĩnh vực thể dục thể thao vào quá trình tập luyện và tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe, đề phòng chấn thương. Vận dụng được những kỹ năng, chiến thuật cơ bản, luật thi đấu vào các hoạt động thể thao cộng đồng;
-    Hiểu rõ nội dung cơ bản về đường lối quân sự và nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới. Vận dụng kiến thức đã học vào chiến đấu trong điều kiện tác chiến thông thường.
1.2.    Kiến thức ngành Biên-phiên dịch
-    Chương trình Cử nhân ngành tiếng Italia theo định hướng biên-phiên dịch có mục đích đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có khả năng giải quyết các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn tiếng Italia đặc biệt là biên-phiên dịch tiếng Italia;
-    Cung cấp cho sinh viên kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá, văn học, kinh tế Italia, rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Italia ở mức độ tương đối thành thạo. Sinh viên có được những kỹ năng biên-phiên dịch ở mức độ khá thành thạo cũng như các kiến thức nền liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị.
1.3.    Kiến thức ngành Du lịch - Thương mại
-    Đào tạo cử nhân ngành tiếng Italia định hướng Du lịch - Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức cơ bản về du lịch, kinh tế, thương mại, có khả năng sử dụng tiếng Italia thành thạo trong các lĩnh vực quản trị du lịch - lữ hành, kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế, đàm phán và giao dịch thương mại để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế và ở các lĩnh vực chuyên môn khác đòi hỏi người lao động phải có trình độ năng lực tiếng Italia thành thạo, hiểu biết về văn hóa, xã hội, kinh tế và chính trị của Italia;
-    Nắm vững những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch và có hiểu biết vững vàng về chính trị, lịch sử, văn hóa, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, đặc điểm văn hóa các dân tộc, các lễ hội truyền thống cũng như văn hóa ẩm thực của người Việt để ứng dụng trong du lịch. Ngoài ra, sinh viên được trang bị tiếng Italia chuyên ngành du lịch, kiến thức, văn hóa giao tiếp, ứng xử trong du lịch và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời có khả năng mở rộng và nâng cao các kỹ năng cần thiết của người hướng dẫn viên du lịch, điều hành du lịch hoặc quản trị du lịch lữ hành.
2.    Kỹ năng
2.1.    Kỹ năng chuyên môn
-    Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lí thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;
-    Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo;
-    Có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
-    Có khả năng quản lý thời gian, kỹ năng thích ứng, kỹ năng học và tự học, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kiến nghị, kỹ năng phân tích và tổng hợp;
-    Có khả năng áp dụng nền kiến thức rộng kết hợp sâu sắc những khái niệm lí thuyết;
-    Có khả năng áp dụng những khái niệm lí thuyết và kỹ năng chuyên môn, sáng tạo vào các tình huống khác nhau;
-    Có khả năng thường xuyên đưa ra những đánh giá, phán đoán có giá trị;
-    Có khả năng tham gia vào thị trường việc làm với tính cạnh tranh cao dựa trên các kỹ năng chuyên môn, nghề nghiệp và tri thức cao.
2.2.    Kỹ năng chuyên ngành
Định hướng Biên-phiên dịch
-    Có kỹ năng đàm phán, ước tính khối lượng và phân tích hợp đồng trong lĩnh vực biên-phiên dịch để có thể ký kết và thực hiện các thoả thuận một cách chính xác, hiệu quả;
-    Có khả năng ghi nhớ thông tin và truyền đạt lại thông tin của văn bản nói từ tiếng Italia sang tiếng Việt và ngược lại một cách chính xác và dễ hiểu;
-    Có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng về chất lượng bản dịch cũng như tiến độ dịch;
-    Có khả năng xử lí và biên tập các bản dịch;
-    Có kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các công cụ tra cứu và hỗ trợ, đặc biệt là trên Internet để đảm bảo tính hiệu quả của công việc;
-    Có kỹ năng lập và quản lý một dự án liên quan đến lĩnh vực biên-phiên dịch.
Định hướng Du lịch - Thương mại
-    Có kỹ năng tìm hiểu, thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin để xây dựng bài thuyết minh; kỹ năng thuyết minh về các tuyến, điểm du lịch;
-    Có kỹ năng tổ chức các chương trình du lịch và kỹ năng xử lí một số tình huống cơ bản liên quan đến nghiệp vụ hướng dẫn du lịch;
-    Có kỹ năng xây dựng chương trình du lịch, tư vấn và thuyết phục khách hàng; kỹ năng xử lí các tình huống liên quan đến nghiệp vụ tư vấn du lịch và điều hành du lịch; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quảng cáo du lịch; kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành;
-    Có kỹ năng lập kế hoạch, dự án kinh doanh, xây dựng chiến lược trong sản xuất, quảng cáo sản phẩm; kỹ năng xây dựng kế hoạch làm việc, công tác và quản lý công việc; kỹ năng thuyết trình trước đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và đàm phán liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch, thương mại;
-    Có khả năng tích cực tìm tòi những ý tưởng để thiết kế những sản phẩm mới trong lĩnh vực du lịch, thương mại, tìm kiếm khách hàng, xây dựng các thị trường mục tiêu;
-    Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, điều chỉnh và xây dựng giải pháp, khuyến nghị để tối ưu hóa các quy trình và công việc liên quan đến quản lý, kinh doanh du lịch, thương mại;
-    Có kỹ năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ với các đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác;
-    Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, lôi cuốn và thuyết phục nhiều đối tượng khách hàng đa văn hóa trong môi trường hội nhập quốc tế thông qua các phương thức giao tiếp trực tiếp, cũng như gián tiếp như điện thoại, thư điện tử hay các phương tiện truyền thông khác.
2.3.    Kỹ năng bổ trợ
Kỹ năng làm việc độc lập:
-    Quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân; linh hoạt, thích ứng nhanh với những thay đổi phức tạp của thực tế; có thể tự đánh giá kết quả công việc, hoàn thành công việc đúng hạn, đặt mục tiêu, tự phát triển bản thân, tự trau dồi và phát triển nghề nghiệp;
-    Có kỹ năng làm việc theo nhóm;
-    Có kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả; có khả năng hợp tác, trao đổi và thỏa thuận để vận hành và phát triển nhóm; có khả năng làm việc trong các nhóm khác nhau.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo:
Có khả năng lãnh đạo, điều phối và làm chủ được tình hình trước những thay đổi, biến động xảy ra trong lĩnh vực công tác; có khả năng lãnh đạo nhóm (quản lý, phân công nhiệm vụ, điều tiết sự phối hợp cá nhân trong nhóm, biết áp dụng hiệu quả các phương pháp động viên, khuyến khích nhân viên, v.v.); có tác phong lãnh đạo khoa học và hiện đại, gương mẫu trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp:
-    Giao tiếp tốt bằng các hình thức viết và nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và chuyển giao kiến thức.
-    Kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lí các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
Kỹ năng công nghệ thông tin:
-    Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; thành thạo trong việc khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu;
-    Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết các vấn đề thông dụng liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.
3.    Đạo đức nghề nghiệp
-    Chăm chỉ, nhiệt tình, kiên trì và say mê công việc; trung thực, có tinh thần trách nhiệm và đáng tin cậy; phong cách làm việc chuyên nghiệp; tích cực khám phá kiến thức mới, tìm hiểu thực tiễn công việc;
-    Đảm bảo tính liêm chính, công bằng, vô tư, minh bạch, không phân biệt đối xử trong hoạt động công vụ, ví dụ khi làm nhiệm vụ biên-phiên dịch thì trung thành với văn bản gốc, không thêm bớt, chỉnh sửa hay bóp méo nội dung thông tin và thông điệp của tác giả hoặc của người phát ngôn;
-    Truyền đạt thông tin một cách trung thực và chính xác khi làm trong lĩnh vực du lịch-thương mại;
-    Phục vụ khách hàng với thái độ lịch sự, văn minh; đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng; có thái độ đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ;
-    Ứng xử đúng mực, đoàn kết, hợp tác và cộng tác với đồng nghiệp.
-    Những vị trí công tác sinh viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp