logo
EN
VN

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra - Ngành Ngôn ngữ Đức

1.    Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Đức với 03 định hướng Biên phiên dịch, Giảng dạy tiếng Đức và Du lịch có mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức tương đối sâu và rộng về tiếng Đức, sử dụng tiếng Đức một cách thành thạo trong các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN), có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành nghề vững vàng theo định hướng ngành  nghề được đào tạo, bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chuẩn đầu ra
1.    Kiến thức
Tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; có kinh nghiệm thực tế  để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong chuyên ngành được đào tạo để phát triển kiến thức đã được truyền đạt và có thể tiếp tục cập nhật kiến mới và nâng cao trình độ; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có các kiến thức cụ thể theo các nhóm sau:
1.1.    Kiến thức tiếng
Sử dụng tiếng Đức tương đương với bậc 5 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; cụ thể có khả năng hiểu và nhận biết hàm ý của các văn bản dài (văn bản nói hoặc viết), có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt, có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, có thể sử dụng tiếng Đức một cách linh hoạt và hiệu quả trong giao tiếp xã hội, trong học tập, công việc cũng như trong các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu.
1.2.    Kiến thức Ngôn ngữ-Văn hóa
Nắm vững những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Ngôn ngữ học tiếng Đức, vận dụng những kiến thức đó để nâng cao mức độ chuẩn xác trong giao tiếp, trong việc học các kiến thức định hướng chuyên ngành cũng như trong thực tế công việc chuyên môn và nghiên cứu;
Nắm được các kiến thức khái quát về văn hóa, xã hội, chính trị, lịch sử, tôn giáo, kinh tế, giáo dục và phong tục tập quán của Đức và vận dụng những kiến thức đó vào công việc chuyên môn.
Nắm được những kiến thức cơ bản về các giai đoạn lịch sử văn học Đức, biết cách phân tích, cảm thụ một số tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ văn học để qua đó có được sự hiểu biết sâu rộng hơn về bối cảnh xã hội và văn hóa Đức, biết vận dụng những kiến thức đó cho việc học các môn định hướng chuyên ngành và trong thực tế công việc.
1.3.    Kiến thức định hướng chuyên ngành
Định hướng chuyên ngành Biên phiên dịch: Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên ngành biên-phiên dịch và vận dụng hiệu quả các kiến thức đó trong khi tiến hành công tác biên-phiên dịch, đáp ứng nhu cầu giao tiếp liên văn hóa của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, tư nhân cũng như các cá nhân trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đời sống.
Định hướng chuyên ngành Du lịch: Nắm vững những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch, tiếng Đức du lịch và vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tiễn, đồng thời có khả năng mở rộng và nâng cao các kỹ năng cần thiết của người hướng dẫn viên du lịch, điều hành du lịch hoặc kinh doanh khách sạn.
Định hướng chuyên ngành Giảng dạy tiếng Đức: Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ ngành sư phạm, đặc biệt các  phương pháp giảng dạy tiếng Đức, có kiến thức về lý thuyết và thực hành trong việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy tiếng Đức nói riêng, kiến thức và kỹ năng giảng dạy cho các nhóm đối tượng của nhiều nền văn hoá khác nhau. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về công nghệ mới áp dụng trong việc giảng dạy ngoại ngữ.
2.    Kỹ năng
2.1.    Kỹ năng nghề nghiệp nói chung
-    Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên  môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
-    Có khả năng quản lí thời gian, kỹ năng thích ứng, kỹ năng học và đặc biệt là kỹ năng tự học, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kiến nghị, kỹ năng phân tích, tổng hợp;
-    Có năng lực phát triển nghề nghiệp, biết tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Biết phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu  cầu mới;
-    Có khả năng áp dụng sáng tạo những kiến thức nền, kiến thức và kĩ năng  chuyên môn vào các tình huống khác nhau;
2.2.    Kỹ năng định hướng biên phiên dịch:
-    Có kỹ năng phân tích hợp đồng dịch và chuẩn bị trước để thực hiện hợp đồng dịch hiệu quả;
-    Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ, kỹ thuật liên quan trong dịch nói và dịch viết;
-    Có khả năng ghi nhớ thông tin và truyền đạt lại thông tin của văn bản nói từ tiếng Đức sang tiếng Việt và ngược lại một cách chính xác và dễ hiểu;
-    Có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng về chất lượng bản dịch cũng như tiến độ dịch;
-    Có khả năng xử lý và biên tập các bản dịch.
2.3.    Kỹ năng đối với định hướng Du lịch:
-    Có các kĩ năng nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực du lịch và thương mại;
-    Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp, kiến nghị trong lĩnh vực du lịch và thương mại;
-    Có khả năng thực hiện chức năng quản trị điều hành các mặt hoạt động của các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng;
-    Có khả năng thiết  kế, xây dựng chương trình du lịch, xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, soạn thảo hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch;
-    Có khả năng thuyết trình và xử lý một số tình huống cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn và điều hành du lịch.
2.4.    Kỹ năng đối với định hướng giảng dạy tiếng Đức:
-    Có khả năng tổ chức và điều phối các hoạt động giảng - dạy theo hướng lấy người học là trung tâm của quá trình giảng dạy để phát huy tối đa tính chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học của học sinh;
-    Có khả năng xây dựng, thực hiện kế hoạch giảng dạy theo hướng tích hợp việc truyền đạt kiến thức tiếng Đức với giáo dục các kỹ năng mềm;
-    Có năng lực thực hiện kế hoạch giảng dạy tiếng Đức đảm bảo khối kiến thức theo chương trình, đảm bảo việc truyền đạt nội dung chính xác, có hệ thống; biết vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn, kiến thức nền, kiến thức một ngoại ngữ khác của học sinh để học tiếng Đức một cách hiệu quả;  
-    Có năng lực soạn thảo bài kiểm tra và tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc giảng dạy tiếng Đức;
-    Có khả năng thực hiện những giờ học thú vị, khơi dậy sự đam mê học tiếng Đức cũng như tìm hiểu về đất nước, con người ở các nước nói tiếng Đức của người học;
-    Có khả năng sử dụng công nghệ và các phương tiện truyền thông trong dạy học;
-    Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới;
-    Có khả năng thu thập thông tin về nhu cầu, mục đích học tiếng Đức của người học và biết cách điều chỉnh nội dung cũng như phương pháp dạy và học nhằm đáp ứng được nhu cầu của người học.
2.5.    Kỹ năng bổ trợ
-    Kỹ năng làm việc độc lập: Quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân; linh hoạt, thích ứng nhanh với những thay đổi phức tạp của thực tế; có thể tự đánh giá kết quả công việc, hoàn  thành công việc đúng hạn, đặt mục tiêu, tự phát triển bản thân, tự trau dồi và phát  triển nghề nghiệp.
-    Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng làm việc nhóm một cách hiệu quả; có khả năng hợp tác, trao đổi và thỏa thuận để vận hành và phát triển nhóm; có khả năng làm việc trong các  nhóm khác nhau.
-    Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có khả năng lãnh đạo, điều phối và làm chủ được tình hình trước những  thay đổi, biến động xảy ra trong lĩnh vực công tác;  có khả năng lãnh đạo nhóm (quản lý, phân công nhiệm vụ, điều tiết sự phối hợp cá nhân trong nhóm, biết áp  dụng hiệu quả các phương pháp động viên, khuyến khích nhân viên, v.v.); có tác phong lãnh đạo khoa học và hiện đại, gương mẫu trong công việc.
-    Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt bằng các hình thức viết và nói (trao đổi, thuyết trình), truyền đạt thông tin và chuyển giao kiến thức;
-    Ký năng ngoại ngữ chuyên ngành: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong  công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội  dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
-    Kỹ năng công nghệ thông tin: Sử  dụng  thành  thạo  các  công cụ công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; thành thạo trong việc khai thác hiệu quả Internet phục vụ cho việc học  tập, nghiên  cứu. Có khả năng tổ chức lưu trữ thông tin trên máy tính và sử dụng máy tính để giải quyết các vấn đề thông dụng liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.
3.    Phẩm chất đạo đức
3.1.    Phẩm chất đạo đức cá nhân
Xác định rõ Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, nền tảng tư tưởng cho mọi hoạt động trong thực tiễn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, bồi dưỡng và nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước. Có phong cách và lối sống lành mạnh, dám hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng;
Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn tự hào và trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc;
Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức; nhiệt tình, say mê sáng tạo; có tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa; có khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh và điều kiện, môi trường làm việc, can đảm, quyết tâm hành động bất chấp hoàn cảnh không thuận lợi; luôn có ý thức học hỏi, không ngừng trau dồi năng lực và có khát vọng vượt khó, vươn lên để thành đạt.
3.2.    Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
-    Chăm chỉ, nhiệt tình, kiên trì và say mê công việc, trung thực, có tinh thần trách nhiệm và đáng tin cậy; phong cách làm việc chuyên nghiệp; tích cực khám phá kiến thức mới, tìm hiểu thực tiễn công việc;
-    Đảm bảo tính liêm chính, công bằng, vô tư, minh bạch, không phân biệt đối xử trong hoat động công vụ, ví dụ khi làm nhiệm vụ biên-phiên dịch thì trung thành với văn bản gốc, không thêm bớt, chỉnh sửa hay bóp méo nội dung thông tin và thông điệp của tác giả hoặc của người phát ngôn;
Truyền đạt thông tin một cách trung thực và chính xác khi làm trong lĩnh vực du lịch-thương mại.
-    Phục vụ khách hàng với thái độ lịch sự, văn minh.
-    Đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng; có thái độ đúng đắn và hiểu đươc tầm quan trọng của nhiệm vụ;
-    Cư xử đúng mực, thái độ hòa nhã, lịch sự với học sinh
-    Ứng xử đúng mực, đoàn kết, hợp tác và cộng tác với đồng nghiệp.
3.3.    Phẩm chất đạo đức xã hội
Xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, có tư cách, tác phong đúng đắn của công dân, có tinh thần tự tôn dân tộc; tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ xã hội, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước; có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc.