logo
EN
VN

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Bồ Đào Nha có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Cụ thể là, sau khi ra trường, người học được cung cấp đầy đủ kiến thức để có thể đạt được trình độ năng lực tiếng C1 theo Khung Châu Âu. Ngoài kiến thức tiếng, người học được cung cấp các kỹ năng đặc biệt là các kỹ năng mềm rất cần thiết cho công việc sau này như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giáo tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, v.v. Nhờ vậy, sau bốn năm theo học và một kỳ thực tập tại các cơ quan tổ chức có sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, người học sẽ có kỹ năng tốt trong nghề nghiệp, thái độ lao động đúng đắn và thích ứng nhanh với các loại hình công việc đa dạng như phiên dịch viên, biên dịch viên, giáo viên tiếng Bồ Đào Nha, thư ký dự án, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, v.v.. tại các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước.

Chuẩn đầu ra
1.    Kiến thức
Kiến thức chung
Sau khi kết thúc khóa học, người học đạt được năng lực tiếng trình độ C1 theo Khung châu Âu CEFR áp dụng tại Việt Nam, cụ thể là vượt qua được kỳ thi năng lực tiếng HANU Test, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Bồ Đào Nha trong công việc và giao tiếp. Cụ thể là, người học có thể hiểu một loạt các văn bản dài và khó, đòi hỏi phải hiểu được ý nghĩa tiềm ẩn trong đó; có thể bày tỏ quan điểm một cách lưu loát và tự nhiên; có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn; có thể bày tỏ các vấn đề phức tạp với cấu trúc rõ ràng và có sự gắn kết.
Ngoài các kiến thức tiếng, người học có các kiến thức vững vàng về văn hóa, lịch sử, văn học, kinh tế, chính trị, xã hội, hiểu được mối quan hệ giữa các nước nói tiếng Bồ Đào Nha (khối CPLP) cũng như quan hệ giữa các nước này với Việt Nam. Từ đó, người học có thể vận dụng các kiến thức này trong các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, nghiên cứu, tranh luận về các vấn đề có liên quan để phục vụ công việc.
Nắm vững những kiến thức cơ bản về hệ thống ngữ âm và phương pháp phân tích ngữ âm trong tiếng Bồ Đào Nha; hiểu được các nguyên lý phát âm cơ bản và có năng lực phân tích ngữ âm cũng như tự sửa âm cho bản thân và cho người khác. Nắm được những kiến thức và lý luận cơ bản về từ vựng học, ngữ nghĩa học tiếng Bồ Đào Nha, hiểu được một cách toàn diện và nắm được những kỹ năng phân tích ngữ nghĩa, các vấn đề về ngữ pháp, phân tích câu, văn bản để có thể áp dụng vào các văn bản cần biên phiên dịch cho chuẩn xác.
Kiến thức chia theo chuyên ngành:
Chương trình đào tạo có 2 định hướng chuyên ngành bao gồm Biên phiên dịch và Du lịch - Thương mại
+ Định hướng Biên phiên dịch
-    Nắm được kiến thức cơ bản về lý thuyết dịch thuật, các kiến thức liên quan về hai hoạt động Biên dịch và Phiên dịch, các phương pháp và kỹ xảo chính trong Biên dịch và Phiên dịch.
-    Biết cách ứng dụng các kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa vào dịch thuật trong các lĩnh vực ngoại giao, chính trị, kinh tế, giáo dục, du lịch...
-    Biết cách vận dụng các kiến thức và kỹ năng vào các loại hình dịch khác nhau;
-    Có đạo đức nghề nghiệp, đủ năng lực để xử lý các tình huống trong biên phiên dịch.
+ Định hướng Du lịch - Thương mại
-    Nắm được các kiến thức và khái niệm cơ bản, các kiến thức ngôn ngữ về lĩnh vực du lịch và thương mại phục vụ cho các công việc có liên quan đến điều hành, hướng dẫn viên du lịch, thiết kế chương trình du lịch, bán tour du lịch, chăm sóc khách hàng, lễ tân, thư ký, trợ lý dự án, nhân viên các doanh nghiệp thuộc nhóm các nước nói tiếng Bồ Đào Nha có đầu tư tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại với các nước nói tiếng Bồ Đào Nha;
-    Nắm được những quy tắc cơ bản về lễ nghi giao tiếp trong du lịch và thương mại trên nhiều phương diện;
-    Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa, lịch sử của các nước nói tiếng Bồ Đào Nha để làm nền tảng cơ bản cho việc nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng kiến thức vào công việc thuộc du lịch và thương mại.
2.    Kỹ năng
-    Người học được trang bị các kỹ năng cứng và mềm để có thể linh hoạt giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc.
-    Người học có thể làm việc độc lập khi cần nhưng có thể dễ dàng hòa nhập và phối hợp với đồng nghiệp trong các công việc đòi hỏi làm việc theo nhóm, có tính tập thể, đặc biệt là trong môi trường hội nhập quốc tế và yêu cầu phải sử dụng ngoại ngữ trong công việc như hiện nay.
-    Người học có khả năng áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế công việc để phát triển nghề nghiệp, nâng cao khả năng đánh giá và tự đánh giá, tự học tập và rèn luyện để nâng cao năng lực bản thân cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
-    Có khả năng quản lí thời gian, kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp, kiến nghị, kĩ năng phân tích và tổng hợp, v.v.
3.    Phẩm chất đạo đức xã hội
-    Người học sau khi tốt nghiệp sẽ có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có thái độ tích cực, nghiêm túc, cần cù với công việc, có khả năng quản lí thời gian, có ý thức làm việc tự chủ độc lập, có ý thức trách nhiệm trong làm việc theo nhóm, tận tụy và tác phong mẫu mực với công việc và có ý thức tự giác trong xử lý, phân tích các vấn đề để đưa ra phương hướng giải quyết cũng như ý thức vươn lên trong học tập;
-    Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức xã hội tốt, chấp hành mọi đường lối và chủ trương của Đảng và Nhà nước.