logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ
ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Thời gian:  Từ ngày 01/8 đến hết ngày 12/8/2016
(buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00, kể cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Địa điểm:  Hội trường lớn, Trường Đại học Hà Nội,
Km 9, đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Bao gồm:
1. Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi đầy đủ thông tin đăng ký của thí sinh theo mẫu (Mẫu 1)
2. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia (Bản photocopy)
3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có thay đổi so với Hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia)
4. 01 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận
5. Biên lai thu tiền lệ phí xét tuyển: 30.000đ / 01 hồ sơ
6. Giấy biên nhận nộp hồ sơ (Mẫu 2)    

II. QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:
Bước 1. Sau khi được tư vấn, thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, tại bàn số 15, 16
Bước 2. Nộp lệ phí xét tuyển tại bàn số 17, 18
Bước 3. Mang biên lai thu tiền lệ phí và hồ sơ sang nộp tại bàn số 19, 20, 21
Bước 4. Nhận lại biên lai thu tiền lệ phí và Giấy biên nhận nộp hồ sơ xét tuyển

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Tải về tại đây