logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Thông tin tuyển sinh đại học 2012 hệ chính quy

Thông tin về các ngành và chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội, tư vấn về chọn ngành thi trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học năm 2012, được đăng tải tại địa chỉ:

http://www.hanu.edu.vn/tuyensinh