logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Lịch thi IELTS cho sinh viên Khoa ĐT Đại cương

I. Ngày thi: Thứ Bảy, ngày 07 tháng 01 năm 2012.
1. Buổi sáng: 7h30 học viên có mặt tại Nhà E.
8h00 học viên bắt đầu thi kỹ năng Nghe; Đọc; Viết.
2. Buổi chiều:
13h00 học viên có mặt tại phòng thi để thi kỹ năng Nói.

II. Địa điểm thi: Nhà E, Trường Đại học Hà Nội.

Chú ý: Khi vào phòng thi, học viên phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ.

                                                                                                       HỘI ĐỒNG THI

Xem Danh sách thi tại đây [xls] .