logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Kết quả kỳ thi tuyển sinh Sau đại học 2011

Ngày 29 tháng 9 năm 2011, Hiệu trưởng trường Đại học  Hà Nội - Chủ tịch HĐTS đã ký Quyết định số 1131/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh Sau đại học  2011.

Thông tin chi tiết về kết quả tuyển sinh xem tại đây (pdf).

Lưu ý: Thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi là 15 ngày (từ 03/10 đến hết ngày 18/10/2011).

            Nơi nhận: Phòng 118 - nhà A, trường Đại học Hà Nội.

[Nguồn: Phòng Đào tạo]