logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Kết quả thi IELTS ngày 28 tháng 8 năm 2011 cho sinh viên khoa Đại cương khóa 2010

Ngày 05 tháng 9 năm 2011, Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội đã ký Quyết định số 1137/QĐ-ĐHHN về việc công nhận kết quả thi IELTS ngày 28 tháng 8 năm 2011 cho sinh viên khoa Đại cương, khóa 2010.

Kết quả thi chi tiết xem tai đây.

[Nguồn: Phòng Đào tạo]