logo
EN
VN

Tuyển sinh các ngành đào tạo sau đại học quốc tế chính quy

TT
Tên Chương trình
Chỉ tiêu tuyển sinh 2015
Ghi chú
1
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học La Trobe, Úc.
100

2
Thạc sĩ lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL)
180
Tuyển sinh 3 kỳ/ năm
3
Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý

Thạc sỹ Khoa học Thống kê và Bảo hiểm
20
Liên kết đào tạo với ĐH Tổng hợp Sannio (Italia) - Giấy phép số 614 ngày 20/02/2013 của Bộ GDĐT: Năm đầu học tại trường Đại học Hà Nội, năm cuối học tại Đại học Sannio (Italia). Lấy bằng Thạc sỹ chính quy ngành Kinh tế và Quản lý do Italia cấp
4
Chương trình hợp tác song phương bậc Thạc sỹ với các trường Đại học Italia
30
Lựa chọn chuyên ngành đa dạng tại 25 trường Đại học đối tác tại Italia: Kinh tế, QTKD, CNTT, thiết kế, truyền thông, nghệ thuật, kiến trúc, v.v… học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Italia. Bằng Thạc sỹ chính quy do ĐH Italia cấp
5
Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn học Pháp
30
Liên kết giữa ĐH Louvain (Vương Quốc Bỉ) và HANU
6
Tiến sĩ Ngôn ngữ và văn học Pháp
10
Liên kết giữa ĐH Louvain (Vương Quốc Bỉ) và HANU
7
Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật và Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Nhật
6 Liên kết giữa ĐH Nữ sinh Nara (Nhật Bản) và HANU
8
Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ thiết kế hệ thống thông tin (UCLAN)
40