logo
EN
VN

Giới thiệu hệ thống giáo dục Pháp

Hệ thống Giáo dục Đại học của Pháp là một trong những hệ thống đa dạng và thành công nhất thế giới.

Xem thêm...

Giới thiệu Trung tâm tư vấn du học ở các nước Pháp ngữ

Trung tâm tư vấn Du học ở các nước Pháp ngữ trực thuộc Trường Đại học Hà Nội (Hanu). Đây là một trường đại học công lập, thành lập năm 1959, có uy tín trong đào tạo ngoại ngữ và đào tạo chuyên ngành bằng ngoại ngữ ở cả ba trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên thế giới, đặc biệt với các nước sử dụng tiếng Pháp như Pháp, Bỉ, Canađa, Thụy sĩ. Nhờ đó hàng năm, hàng trăm sinh viên của Hanu được cấp học bổng đi nước ngoài học tập, hoặc giao lưu văn hóa.

Xem thêm...